परीक्षाको अनुगमन गर्नुहुँदै क्याम्पस प्रमुख गोपाल कटेल

September 10, 2022


२०७९ सालको आन्तरिक परीक्षाको आज तेस्रो दिन ! परीक्षाको अनुगमन गर्नुहुँदै क्याम्पस प्रमुख गोपाल कटेल !!!!


Notice